algemene voorwaarden

Inzien van onze Algemene Voorwaarden (pdf-formaat) zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden.

Daarnaast zijn er voor webhosting een aantal afwijkende, c.q. aanvullende voorwaarden: